Mirów i Bobolice – dwa jurajskie zamki

Mirów i Bobolice – dwa jurajskie zamki

Dzieli je zaledwie kilka kilometrów. Jedna z legend wspomina nawet, że te dwie warownie drzewiej były połączone podziemnym tunelem, w którym znajdowały się ogromne skarby. Obecnie jeden z zamków nadal pozostaje w ruinie, drugi natomiast jest już prawie odbudowany.

Comments are closed.